Le Boakien (Dans l'autre sens, par Milise)

Vocabulaire de Boaki.

 

Babi                                                     et

Bade                                                    quoi

Badeoki                                               bravo

Badu                                                    si

Badubuo                                              sinon

Bagal                                                   pour

Bago                                                    avec

Bagoe                                                  comment

Bakai                                                   égal

Bakaiki                                                plus que…

Bakaiboa                                             moins que…

Bapao                                                  où

Bapaoke                                              sur

Bapaopi                                               sous

Bapo                                                   quand

Bide                                                     3

Bideo                                                   9

Bidu                                                     2

Bigal                                                    10

Bigiu                                                    4

Bigo                                                     5

Bigoe                                                   6

Bikai                                                    8

Biki                                                      1

Bipao                                                   7

Bipo                                                    0

Boa                                                     art

Boabi                                                   statue

Boabaki                                               catégorie

Boabidu                                               logique

Boaboa                                                forme

Boade                                                  papier

Boadeboa                                            colère

Boadegiude                                          altruisme

Boadekai                                             bûcheron

Boadeogal                                           secret

Boadeopo                                            compréhension

Boadu                                                  amitié

Boaduba                                              aubergiste

Boadugal                                             plaisir

Boagiu                                                 savant

Boagiuki                                              connaissance

Boagiupo                                             commentaire

Boaki                                                   bijou

Boakide                                               activité

Boakua                                                fête

Boakuabi                                             sorcier

Boakuaboa                                          commerçant

Boakuapo                                            artisan

Boakuatoi                                            école

Boapigiu                                              spiritualité

Boapo                                                 culture

Boapokai                                             expression

Boapoki                                               histoire

Boapul                                                 curiosité

Boatea                                                 chef

Boatel                                                  doute

Boatelboaba                                        analyse

Boatoi                                                  jouet

Boatutel                                               paysan

Buo                                                     non

Dae                                                     bonjour

Deba                                                   après

Debi                                                    plusieurs

Dedu                                                   près de/ devant

Dekai                                                   dans

Deki                                                    avant

Deo                                                     être

Deoba                                                 boire

Deobaki                                               avaler

Deobi                                                  parler

Deobigo                                               forcir

Deoboa                                               comprendre

Deodae                                                dire

Deodaeboa                                          prier

Deode                                                 effrayer

Deodedu                                              craindre

Deodu                                                 créer

Deodude                                              goûter

Deogal                                                 voir

Deogiu                                                 entendre

Deogiupo                                             devoir

Deogo                                                 manger

Deogobi                                               faiblir

Deogoe                                                toucher

Deokai                                                 savoir

Deokaitoi                                             naître

Deoki                                                  aimer

Deokipo                                              blesser

Deokua                                                demander

Deokuakai                                           oublier

Deokuapo                                            guérir

Deopao                                               regarder

Deopi                                                  lire

Deopo                                                 détester

Deopobao                                           apprendre

Deopoki                                              mourir

Deopul                                                 dormir

Deotel                                                  enseigner

Deotoi                                                 vouloir

Deotoikua                                            sentir

Deotuba                                               rire                                          

Deotukai                                              penser

Duba                                                   cabane

Dubatea                                               richesse

Dubatel                                                sécurité

Dubi                                                    magasin

Dubidae                                               auberge

Dubigiu                                                possession

Dubuo                                                 faim

Dudae                                                  soif

Dude                                                   château

Dugal                                                   santé

Dugalbuo                                             maladie

Dugalki                                                générosité

Dugiu                                                   serrure

Dugiubi                                                dégoût

Dugiude                                               clé

Dugo                                                   lampe

Dugoba                                                feu

Dugobuo                                              prison

Dugoe                                                  lit

Dugotea                                               transaction

Dukai                                                   force

Dukaigo                                               table

Dukaipo                                               résistance

Duki                                                    maison

Dukiboa                                               intérieur

Dukipao                                               village

Dukitupi                                               lumière

Dukua                                                  porte

Dupao                                                 chaise

Dupo                                                   malle

Dupodae                                              usine

Dupopao                                             dépense

Dutea                                                   fatigue

Duteade                                               bâtiment

Galbi                                                    demain

Galde                                                   plus tard

Galdu                                                   aujourd’hui

Galgo                                                   jadis

Galpo                                                  hier

Galtude                                                absolument

Giu                                                       utiliser

Giuba                                                   poser

Giubadi                                                prêter

Giubi                                                    tenir

Giuboa                                                 aider

Giude                                                   faire

Giudu                                                   donner

Giuduki                                                attacher

Giugal                                                  frapper

Giugo                                                   mettre

Giugoe                                                 prendre

Giugogiu                                              mesurer

Giuki                                                    envoyer

Giukigoe                                              plier

Giupo                                                  fermer

Giupoboa                                             associer

Giupoki                                                ouvrir

Giutuba                                                ajouter

Giutude                                                diviser

Giutugo                                                multiplier

Giutupao                                              soustraire

Go                                                       aller

Goba                                                   déplacer

Gobadu                                               bouger

Gobi                                                    sauter

Gobidu                                                enlever

Gode                                                   entrer

Godebi                                                descendre

Godugoe                                              flotter

Goe                                                     au revoir

Goegotuki                                            livre

Gokai                                                  venir

Goki                                                    pas (aller vers)

Gokipo                                                couper

Gokuaba                                              tomber

Gopo                                                   semer

Gopode                                               monter

Gotuki                                                 (se) pencher

Kai                                                      oui

Ki                                                        humain

Kiba                                                    femme

Kibi                                                     homme

Kiboa                                                  artiste

Kideo                                                  errant

Kidu                                                    conjoint

Kigiu                                                    manimak

Kigoba                                                 nomade

Kikua                                                  mémoire

Kipogo                                                loobar

Kitea                                                   parent

Kiteaba                                                mère

Kiteade                                                père

Kiteapao                                              espèce

Kitoi                                                    enfant

Kua                                                     outil

Kuababoa                                            bois

Kuabi                                                  médicament

Kuabibuo                                             poison

Kuaboaki                                             lavabo

Kuaduba                                              consommation

Kuagal                                                 objet

Kuagalgo                                             véhicule

Kuagiu                                                 bouton

Kuago                                                 contenu

Kuagobi                                               bouteille

Kuagode                                              caoutchouc

Kuagoki                                               fontaine

Kuagopo                                             verre

Kuaki                                                  arme

Kuakiteade                                          munition

Kuapao                                               engrais

Kuapodu                                             vente

Kuapul                                                 montre

Kuatea                                                 vêtement

Paoba                                                  je

Paobatoi                                              nous

Paodae                                                phrase

Paode                                                  il

Paodetoi                                              ils

Paodugal                                              confort

Paoki                                                   tu

Paokipo                                               dialogue

Paokitoi                                               vous

Paotel                                                  nom

Pibuo                                                   ombre verte

Pideo                                                   griffon

Pidugo                                                 folitec

Pigiu                                                    grom

Pigoe                                                   animal

Piki                                                      vlut

Pipotel                                                 coconelle

Pipulgoe                                               blocheux

Pitukai                                                 loklok

Pitupul                                                 aquaflex

Po                                                       avoir

Poba                                                    acheter

Pobatea                                               dessiner

Pobi                                                     chanter

Pobipul                                                récompenser

Poboa                                                  agresser

Poboatoi                                              emprunter

Pode                                                    grossir

Podeo                                                  trouver

Podeopao                                            chercher

Podu                                                    perdre

Podudu                                                remplacer

Pogal                                                   soigner

Pogalkai                                               réussir

Pogiu                                                   échouer

Pogiutel                                                geler

Pogo                                                    combattre

Pogodu                                                nettoyer

Pogoekua                                            punir

Pokai                                                   récolter

Pokaigal                                               cracher

Poki                                                     arrêter

Pokide                                                 exploiter

Pokua                                                  travailler

Pokuakai                                             irriguer

Popao                                                  polluer

Popaodeo                                            réduire

Potel                                                    vendre

Potoi                                                    jouer

Pulba                                                   beau

Pulbabuo                                             laid

Pulbaki                                                 transparent

Pulbakibuo                                           opaque

Pulbi                                                    bien

Pulbibuo                                              mal

Pulbiki                                                 seul

Pulboa                                                 nourrissant

Puldaeki                                               dynamique

Pulde                                                   curatif

Puldebuo                                             empoisonnant

Puldego                                               présent

Puldeki                                                 jeune

Puldekibuo                                           vieux

Puldeo                                                 cher

Puldeobuo                                           pas cher

Puldu                                                   long

Puldubigiu                                            propriétaire

Puldubuo                                             court

Pulgal                                                   dur

Pulgalbuo                                             mou

Pulgiu                                                   sec

Pulgiubuo                                             humide

Pulgo                                                   prenable

Pulgobuo                                             imprenable

Pulgode                                               rapide 

Pulgodebuo                                          lent

Pulgoe                                                 lourd

Pulgoebuo                                            léger

Pulkai                                                  fréquent

Pulkaibuo                                             rare

Pulki                                                    clair

Pulkibuo                                              sombre

Pulkigal                                                mature

Pulkua                                                 petit

Pulkuabuo                                            grand

Pulpao                                                 chaud

Pulpaobuo                                           froid

Pulpibuo                                              faux

Pulpo                                                   solide

Pulpobuo                                             fragile

Pultea                                                  actif

Pulteaki                                                aventureux

Pultel                                                   plein

Pultelbuo                                              vide

Pultelgoe                                              arrondi

Pultuba                                                 bleu

Pultuboa                                              jaune

Pultubuo                                              noir

Pultude                                                vert

Pultugal                                                blanc

Pultugiu                                                violet

Pultuki                                                 rouge

Teaba                                                  temps

Teabi                                                   nuit

Teaboa                                                seconde

Teade                                                  heure

Teadu                                                  semaine

Teago                                                  jour

Teaki                                                   minute

Teapao                                               durée

Teapo                                                  mois

Teatoi                                                  an

Teatutel                                                saison

Tel                                                       intellectuel

Telba                                                   intelligent

Telbabuo                                             bête

Telbi                                                    surpris

Telde                                                   sensible

Teldu                                                   sociable/merci

Telgiu                                                   utile

Telgo                                                   silencieux

Telgobuo                                             bruyant

Telki                                                    gentil

Telkibuo                                              méchant

Telpo                                                   dégoûte

Telpopao                                             polluant

Teltoi                                                   heureux

Teltoibuo                                             triste

Tooba                                                  eau

Toode                                                  arbre

Toogiuba                                             monde

Toogiubi                                              pont

Tookua                                                territoire

Toopao                                                univers

Toopaokai                                           pollution

Tootel                                                  céréale

Tooteltoi                                              nourriture

Tootootoi                                             lac

Tubadae                                              situation

Tubago                                                synthèse

Tubi                                                     nature

Tubigo                                                 poids

Tubike                                                 danger

Tubuo                                                  peur

Tudae                                                  lieu

Tudaepoki                                           niveau

Tudeba                                                plante

Tudebi                                                 herbe

Tudebu                                                liane

Tudego                                                haie

Tudeki                                                 bûche

Tudeo                                                  sol

Tudeogoe                                            densité

Tudeopoboa                                        expérience

Tudepo                                                cristal

Tudubi                                                 grotte

Tududeo                                              espace

Tudukai                                               puissance

Tugalgiu                                               problème

Tugiu                                                   pierre

Tugo                                                    objectif

Tugoba                                                torche

Tukai                                                   parcelle

Tukiboa                                               instrument

Tukideo                                               musique

Tukipo                                                 chanson

Tupaoba                                              soleil

Tupaobadu                                          humidité

Tupaoki                                               étoile

Tupi                                                     fruit

Tupikuade                                            montagne

Tupo                                                    action

Tupogiu                                               utilisateur

Tupulbibuo                                           souffrance

Tupulkua                                              prix

Tutea                                                   fleur

Tutel                                                    céréale

Tutelbi                                                 gâteau

Tutelbuo                                              voleur

Tutelkibuo                                            équipe

Tutelpo                                                plénitude

Tutoi                                                    bruit

Tutugo                                                 rivière

Tutukai                                                 île

Tutupao                                               cascade15/08/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 103 autres membres